De overdekte havenarm van de Haven van Monsin

Onder de installaties van de haven vormt de overdekte havenarm van île Monsin één van de voornaamste troeven. Hij maakt de behandeling, overslag en opslag van vochtgevoelige goederen mogelijk, zelfs bij slechte weersomstandigheden. Het is bijvoorbeeld het geval als het gaat om speciale staalsoorten, zeldzame houtsoorten, tabakken, papierpasta, glasvezels,…

Deze overdekte havenarm – bediend via het spoor en de weg, omringd door opslagloodsen met een oppervlakte aan de grond van 10.000 m², uitgerust met een portaalbrug die lasten tot 50 ton kan behandelen – ontvangt en maakt de meest uiteenlopende handelingen rendabel. Kustvaarders, duweenheden, grote en kleine Rijnlanders kunnen er worden geladen en gelost ongeacht de weersomstandigheden. De lengte van de kaaien (110 m) en de breedte van het bekken (26 m) alsook de diepgang van 4,50 m laten het toe twee grote Rijnlanders van 2.200 ton tegelijkertijd te ontvangen.

Om de overslag van de schepen aangelegd langs de havenarm niet te verstoren werd gezien het drukke verkeer op het Albertkanaal een golfwerende deur geïnstalleerd. De overdekte havenarm biedt, zowel voor de delicate producten als voor de gangbare algemene goederen, de oplossing voor de problemen van breukbelasting van het verkeer in transit, of het nu gaat om de doortocht van een klein schip komend uit Frankrijk via de Maas, of de grote Rijnaak die richting Antwerpen trekt of, omgekeerd, zoals het meestal het geval is, om de doortocht van de wagon en/of vrachtwagen langs de lichter en omgekeerd. Hij beschikt ook over een spoorverbinding aangesloten op het Belgische netwerk waardoor ook volledige treinen kunnen worden ontvangen.

Dank zij de nabijheid van de E25 autoweg (2km) is zijn ligging uniek in het hart van Europa.
Meer dan 500 aken en kustvaarders leggen er elk jaar aan.

© SOMEF
 

Technische details van de overdekte havenarm

Overdekt wateroppervlak :: 2.600 m²
Overdekte loodsen : 8.000 m²
Niet-overdekte zones : 15.000 m²
Spoorwegen : 400 m
Hijsvermogen van het portaal : 50 ton
Behandeld volume (2006) : 650.000 ton
 
TOP