2015 Water-, spoor- weg trafiek van de Autonome Haven van Luik: een opmerkelijk jaar!

16 feb 2016

Persbericht

2015

Water-, spoor- weg trafiek van de Autonome Haven van Luik: een opmerkelijk jaar!

 amenvatting

2015 was voor de Autonome Haven van Luik een jaar van positieve resultaten die de relevantie van de gemaakte strategische keuzes bevestigen en aantonen dat de economische omschakeling succesvol verloopt:

 

 • de omzet steeg met 6,82 % of 254.809,90 € naar 3.990.723.88 €;

 • de overslag via de waterweg nam met 8 % toe en groeide zo naar 14.594.172 ton;

 • de volumes via het wegvervoer (+ 13%) en het spoor (+ 26 %) boekten een sterke vooruitgang en haalden respectievelijk 3.656.112 ton en 1.572.660 ton;

 • het containervervoer liet een opmerkelijke stijging met 27% zien; er werden 8.726 meer containers vervoerd, wat zich vertaalde in een totaal van 40.665 TEU (Twenty Feet Equivalent Unit).

    

  Willy Demeyer, voorzitter van de Autonome Haven van Luik: “Ik feliciteer de Luikse havenautoriteit en alle concessiehouders. Wij danken het bijzonder positief jaar 2015 aan de grote inspanningen die zij hebben geleverd om de ontwikkeling en de diversificatie van de havenactiviteiten in de regio van Luik voort te zetten. Dat verheugt me.”

   

  Emile-Louis BERTRAND, CEO van de Autonome Haven van Luik,: “De Autonome Haven van Luik is 2016 in een heel gunstig klimaat gestart, in het verlengde van het groeijaar dat 2015 was. De opmerkelijke resultaten van vorig jaar zijn toe te schrijven aan het dynamisme van de private concessiehouders van de Autonome Haven van Luik. Ze sterken de Autonome Haven van Luik in de wil om zijn ambitieus investeringsbeleid voort te zetten, in samenwerking met alle betrokken spelers, waaronder het Waals Gewest en alle bedrijven die in onze haven gevestigd zijn.

   

  Onze doelstelling is en blijft maximaal bij te dragen tot de economische reconversie van de provincie Luik en van Wallonië.”

   Ter herinnering: het Luikse havencomplex is goed voor 8.900 directe en 13.200 indirecte banen.

     

Gedetailleerd verslag

 

 1. Omzet

   

  De Autonome Haven van Luik zag zijn omzet globaal genomen met 6,82% toenemen. die omzet over 2015 bedroeg 3.990.723,88 € (+254.809,90 €).

   

 2. Watergebonden overslag

   

  De watergebonden overslag steeg van 13.537.710 ton in 2014 naar 14.594.172 ton in 2015, wat een groei vertegenwoordigt van 1.056.462 ton (+8%).

   

  1. Goederensoorten

    

Goederensoorten

2014

2015

Evolutie

(%)

Landbouwproducten

802.619

498.916

-303.703

-38

Steenkool en bruinkool

1.699.703

1.319.794

-379.909

-22

Ertsen

0

3.663

+3.663

 

Voedingsmiddelen

0

435

+435

 

Hout en woudproducten

77.376

162.096

+84.720

+109

Cokes en geraffineerde aardolieproducten

3.064.712

3.321.485

+256.773

+8

Chemische producten

570.310

320.694

-249.616

-44

Niet-metaalhoudende mineralen

5.491.962

6.479.462

+987.500

+18

Metaalproducten

1.016.197

1.013.693

-2.504

0

Machines en uitrustingen

210

436

+226

 

Transportmiddelen

0

1.485

+1.485

 

Afgewerkte producten

46.692

38.180

-8.512

-18

Secundaire grondstoffen, afval

437.882

1.003.708

+565.826

+129

Niet identificeerbare goederen, containers

329.972

427.125

+97.153

+29

Overige goederen

75

3.000

+2.925

 

Totaal

13.537.710

14.594.172

+1.056.462

+8

In ton

 

De grootste groeiers zijn:

 

 • steengroeveproducten (+ 987.500 ton of + 18%)

 • secundaire grondstoffen en afval (+ 565.826 ton of + 12%),

 • aardolieproducten (+ 256.773 ton of + 8%),

 • Niet identificeerbare goederen, containers (+ 97.153 ton of + 29%),

 • Hout- en woudproducten (+ 84.720 ton of + 109 %).

   

Die stijgingen zijn te verklaren door:

 • het dynamisme en professionalisme van de concessiehouders

  in de Autonome Haven van Luik,

 • de grotere vraag naar slakken en andere restproducten door locale cementbedrijven,

 • de verhoogde snelheid bij de winning van minerale producten,

 • de nieuwe investeringen in de oliesector in Wandre,

 • het toenemend gebruik van de waterweg voor het vervoer van containers,

 • het verhoogd verbruik van houtpellets als brandstof.

   

  De sterkste dalers zijn: 

 • steenkool (- 379.909 ton, of - 22%),

 • landbouwproducten ( - 303.703 ton, of - 38 %),

 • chemicaliën (- 249.616 ton, of - 44% down) en

 • overige goederen en producten (- 8.512 ton, of - 18%).

   

  De oorzaak van deze dalingen is te zoeken in: 

 • de ongewoon zachte winter, die leidde tot een daling in de vraag naar kolen en strooizout,

 • de meer lokale aanvoer van graanproducten bij Biowanze, die zich vertaalt in een verschuiving van volumes naar het wegvervoer.

   

  1. Containers

    

   In het containervervoer via de waterweg werden 40.665 TEU behandeld op de twee terminals in de haven van Luik (vooral Liège Terminal Container, maar ook Euroports Inland Terminals). Dat komt neer op een toename van 8.726 TEU of 27%.

   De containeroverslag in de Autonome Haven van Luik kende de voorbije jaren de volgende evolutie:

    

JAAR

TEU

EVOLUTIE

%

2012

24.813

-3.923

-14

2013

27.638

+2.825

+11

2014

31.939

+4.301

+16

2015

40.665

+8.726

+27

Maritiem vervoer

Vorig jaar liepen 78 kustvaarders (-11 eenheden) de haveninstallaties van Luik aan. Die maritieme bedrijvigheid richtte zich voornamelijk op speciale staalsoorten bij import uit Spanje en Groot-Brittannië of bij export naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Portugal.

Globale cijfers

Vervoerswijze

2014

2015

Evolutie

%

Waterweg

13.537.710

14.594.172

+1.056.462

+8

Weg

3.241.994

3.656.112

+414.118

+13

Spoor

1.250.368

1.572.660

+322.292

+26

Totaal

18.030.072

19.822.944

+1.792.872

+10

                                                                                                                          In ton

 

De verhoging van de weg- en spoor tonnages is vooral toe te schrijven aan de coilsterminal in Renory, die wordt uitgebaat door de firma Renory et die dienst doet als toegangspoort tot de koude staalindustrie in Luik.

 

De opstart van de nieuwe koolwaterstoffenproductie bij Gravaubel in de haven van Monsin droeg eveneens met bijna honderdduizend ton bij tot de stijging van de volumes over de weg.

 

De Autonome Haven van Luik speelt een actieve rol op het stuk van duurzame ontwikkeling: 74% van de trafiek die via de verschillende havenzones in Luik passeert, loopt over het water. Dit is een prestatie van Europees niveau. De Autonome Haven van Luik zet zich elke dag opnieuw in voor de verdere ontwikkeling van die milieuvriendelijke transportmodus.

  Nieuwe goederenstromen

De Autonome Haven van Luik is steeds op zoek naar nieuwe goederenstromen om het trafiekverlies aan de kant van de staalnijverheid te compenseren. In die context verdient de hechte samenwerking tussen de Haven van Luik, AWEX en ArcelorMittal een bijzondere vermelding.

 1. Die samenwerking maakte het mogelijk om heel snel nieuwe concessiehouders te vinden voor de gronden die vrijkwamen na de sluiting van Oxybel, een dochteronderneming van ArcelorMittal die gespecialiseerd was in het knippen van staalplaat.

  Drie bedrijven, TRH Toitures, Inter Découpe en Envisan, ontwikkelen op die site nieuwe goederenstromen en zorgen er voor nieuwe tewerkstelling. Van haar kant heeft de Compagnie Pétrolière Liégeoise de oude locatie van Belgomazout overgenomen om er APETRA-opslagactiviteiten (strategische reserves van de overheid) uit te bouwen

Al gepubliceerd resultaten door naburige haven

 • Zeebrugge (- 10%)
 • Gent (- 3%)
 • Dunkerque (- 1%)
 • Paris (+ 3%)
 • Antwerpen (+ 5%)
 • Rotterdam (+ 5 %)
 • Duisburg (+ 5 %)

 

Jachthaven: pleziervaart en riviercruises

Het aantal passagiers die de jachthaven vorig jaar mocht ontvangen, daalde van 4.816 naar 3.962 (- 854 personen of - 18 %).

 1. De Jachthaven noteerdde 3.853 bootovernachtingen in 2015 (- 160 nachten of - 4 % in vergelijking met 2014).

  Dit lager resultaat is onder meer te verklaren door een daling van het aantal aanlopen door cruiseschepen en door de langdurende werken aan de Quai Orban.

  Naar herkomst is de Nederlandse vlag nog steeds de onbetwiste koploper (44%), gevolgd door de Belgische vlag (19%) en de Duitse vlag (9%).

   

  De ontwikkeling van pleziervaart en watertoerisme blijft belangrijk voor Luik, dat daarvan ontegensprekelijk de economische vruchten kan plukken

Investeringsbudget voor 2016

In verschillende havendelen staan voor dit jaar werken geprogrammeerd (herstelling van kolken, installatie van straatverlichting, vernieuwing van de dokken…). Zij staan in de begroting voor 2016 ingeschreven voor een totaal bedrag van 970.000 € (zonder BTW) voor rekening van de Autonome Haven van Luik.

 1. Contact:

Hélène Thiébaut

Communicatie bestuurder  - Autonome Haven van Luik Quai de Maestricht, 14, B - 4000 Luik

Tel.: + 32 4 232 97 85 h.thiebaut@portdeliege.be www.portdeliege.be

Serge Hercek

Woordvoerder

Autonome Haven van Luik Gsm: +32 475 38 96 53 s.hercek@portdeliege.be www.portdeliege.be

 


TOP