Perscommuniqué

26 feb 2014

Een zeer positief jaar 2013 voor de Autonome Haven van Luik waarvan de omzet is gestegen met 13 % en die haar reconversie heeft voltooid

De Autonome Haven van Luik heeft een globale groei van 13 % van haar omzet geboekt die in 2013 3.602.136,31 € (+414.384,30 €) bedroeg.

Het jaar 2013 bleek een zeer moeilijk jaar voor alle binnenvaart die in Wallonië meer dan 5 % is achteruitgegaan. De Autonome Haven van Luik is er echter in geslaagd deze daling van het verkeer tot 3,87% in zijn geheel te beperken.

De Autonome Haven van Luik zag in het jaar 2013 ook het containerverkeer toenemen met een stijging van zowat 11 %.

Download het Perscommuniqué


TOP