Doelstellingen

© SPW
 
Het hoofddoel van Liège Trilogiport bestaat erin de ondernemingen aan te trekken die een beroep doen op de waterweg alsook de Europese distributiecentra die een activiteit hebben met hoge toegevoegde waarde en talrijke nieuwe banen scheppen.

Potentieel op termijn:


200.000 TEU's per jaar

Economische pool :


Een economische pool van meer dan 2.000 rechtstreekse banen genereren.
Bron: Studie uitgevoerd door het OPVN (Office de Promotion des Voies Navigables).
 
TOP