Het economisch samenwerkingsverband

Groupement d’Intérêt économique Port de Liège
© PAL – Chris Renault>

De ontwikkeling van de handel tussen Europa en Azië heeft zich vooral vertaald in een versnelde groei van het containerverkeer over de zee. Deze groei dreigt, op termijn, de zeehaven van Antwerpen te verstoppen, welke, om daaraan het hoofd te bieden, zich natuurlijk gekeerd heeft naar de Haven van Luik, gelegen in het natuurlijke hinterland van Antwerpen, om akkoorden te sluiten. Het doel is eenvoudig: een vlotte distributielogistiek verzekeren stroomafwaarts van de losplaats in de haven via een uitstekende samenwerking tussen de haven van Antwerpen en de Luikse haven.

Het is trouwens de reden waarom de Antwerpse havenautoriteiten zich begin 2006 onmiddellijk hebben verenigd met de Autonome Haven van Luik en de SPI, in het kader van het Economisch Samenwerkingsverband (E.S.V.) voor de ontwikkeling en de commercialisering van het toekomstige multimodale platform Liège Trilogiport.

  • Dit E.S.V. zal onder andere tot doel hebben de mogelijkheid te bieden aan de klanten van de haven van Antwerpen die geen behoefte hebben aan een zeekaai zich in zijn natuurlijk hinterland te vestigen en de mobiliteit van de in- en uitbewegingen in Antwerpen te verbeteren.
  • Dankzij dit E.S.V. zal de Autonome Haven van Luik ook kunnen genieten van de installatie op haar terreinen van grote internationale bedrijven die aangetrokken zijn door het belang van de Haven van Antwerpen en zal het ook het internationale karakter van de Autonome Haven van Luik nog meer onderstrepen.
  • En tenslotte krijgt de SPI de gelegenheid industriële en diensteneenheden te zoeken van dien aard dat ze een economische meerwaarde kunnen betekenen voor de Provincie Luik.
TOP