Financieel budget Trilogiport

Financieel budget Trilogiport

De investering vereist voor de uitvoering van het Trilogiport project en voor de aanleg van toegangswegen en –sporen is geraamd op bijna 45 miljoen €.

1. Bouw van het platform binnen de grenzen van de havenzone
29.519.000 €, met inbegrip van het Marshall plan.
       
2. Werking van het platform : Voornamelijk wegen en toegangsinfrastructuur, en installatie van buitenuitrusting.
22.405.000 €, toegekend in het kader van het FEDER 2007-2013 programma
       
3. Studiecontract aangaande de bouw van het multimodale platform; 712.366 €, toegekend in het kader van het FEDER 2000-2006 programma.    


Daarnaast zullen de privé-investeringen bijna 115 miljoen € bedragen.

TOP