Tarieven

Twee categorieën heffingen :

A. Vestigingsheffing (*)

 1. Terreinen gelegen achter de overlaadkaaien
  Basisheffing : 1,3014 € /jaar/m²
  Heffing schommelend tussen 1,3014 € en 0,6073 € /jaar/m² :
  • uitsluitend toegepast aan de concessiehoudende gebruikers ;
  • volgens de grootte van de in bezit genomen plaats
 2. Industriële terreinen (achterzone)
  Basisheffing: 0,4338 € / jaar /m²
  Heffing schommelend tussen 0,4338 € en 0,2169 € / jaar /m² :
  •  uitsluitend toegepast aan de concessiehoudende gebruikers
  • volgens de grootte van de in bezit genomen plaats.

B. Heffing per behandelde ton (*)

 1. Operaties per schip 
  a. Met inbezitneming van terrein :
  Algemeen tarief : 0,0868 € / ton
  Tarief voor petroleumproducten: 0,1301 € / ton
  Verlaagde tarieven van 0,0694 € tot 0,0174 € / ton, naargelang de waarde van de goederen
  b. Zonder inbezitneming van terrein:
  zelfde voorwaarden als hierboven met een vermeerdering a rato 50%
 2. Operaties per vrachtwagen
  Algemeen tarief: 0,0868 € / ton
  Tarief voor petroleumproducten: 0,1301 € / ton
  Tarief haven van Souverain-Wandre: 0,1301 € / ton
 3. Operaties per wagon
  Algemeen tarief: 0,1301 € /ton
  Tarief voor petroleumproducten: 0,1735 € / ton
  Tarief haven van Souverain-Wandre: 0,1735 € / ton

Belangrijke opmerkingen

*Alle hogervermelde tarieven dienen jaarlijks verhoogd te worden, plus BTW (21%) ;

 • uitsluitend toegepast aan de concessiehoudende gebruikers ;
 • volgens de grootte van de in bezit genomen plaats
TOP