De Autonome Haven van Luik: burgerhaven van de toekomst 1937 – 2012: 75 jaar oud en ambitieuze plannen

28 jun 2012

PERSBERICHT

Luik, 20 juni 2012

“De Autonome Haven van Luik: burgerhaven van de toekomst”
1937 – 2012: 75 jaar oud en ambitieuze plannen

21 juni 1937 is de officiële oprichtingsdatum van de Autonome Haven van Luik, een overheidsinstelling die belast is met het beheer van de verschillende openbare haveninstallaties van de Luikse regio, die worden gebruikt door de handelsscheepvaart. Dit jaar viert de haven zijn 75e verjaardag.

Driekwart eeuw later is de Autonome Haven van Luik de eerste Belgische binnenhaven en de derde binnenhaven van Europa met 32 havenzones langsheen de Maas en het Albertkanaal (370 hectare ter beschikking gesteld van de gebruikers van de waterweg). De Autonome Haven van Luik is momenteel goed voor 21 miljoen ton goederenverkeer per jaar. In de loop der jaren is de Autonome Haven van Luik uitgegroeid tot een belangrijke economische speler van de regio. In het Luikse havencomplex worden meer dan 26.000 mensen tewerkgesteld.

De Autonome Haven van Luik is zonder enige twijfel een vooraanstaande binnenhaven geworden voor het Europese binnenhavenverkeer en een onmisbare draaischijf in de Europese logistiek.

Nu staat de Autonome Haven van Luik voor verschillende uitdagingen en kan ze een nog grotere rol gaan spelen in zowel de nationale als internationale logistieke keten. De akkoorden die de afgelopen maanden werden ondertekend tussen de Luikse havenautoriteiten en hun collega’s van Antwerpen en Rotterdam bevestigen de belangstelling die deze zeehavens hebben voor Luik.

2012, een belangrijk scharnierjaar

2012 is een belangrijk scharnierpunt voor de Autonome Haven van Luik. Volgens Emile-Louis Bertrand, Algemeen Directeur van de Autonome Haven van Luik, “staat de Autonome Haven van Luik momenteel centraal in grootschalige projecten en opportuniteiten: de werkzaamheden van het multimodale platform Liège Trilogiport, de realisatie van het kanaal Seine-Noord-Europa, de significante stijging van het wereldwijde verkeer van containers, de gecoördineerde ontwikkeling van het verkeer van het Albertkanaal met de Scheepvaart en de Haven van Antwerpen, de economische herstructurering van de Luikse regio, het trans-Europese transportnetwerk TEN-T... De projecten zijn legio… en ambitieus!”

De realisatie van een echt netwerk met andere havens maakt ook integraal deel uit van deze projecten. Zo stelt de Autonome Haven van Luik dagelijks alles in het werk om een netwerkstrategie te ontwikkelen teneinde nieuw verkeer naar Luik aan te trekken en om de Luikse regio beter te positioneren in het hinterland van de zeehavens van de Noordzee (Antwerpen, Rotterdam, Zeebrugge, Duinkerke…). In dit kader is de Autonome Haven van Luik van plan om nauw samen te werken met al die verschillende zeehavens, maar ook met de binnenhavens via samenwerkingsakkoorden, zoals bijvoorbeeld het Economisch Samenwerkingsverband Trilogiport en het Memorandum of Understanding (protocolakkoord) met de Haven van Antwerpen, de intentiebrief met de Haven van Rotterdam, Connecting Citizen Ports 21, platform van de Waalse havens…

Hij preciseert: “Wij moeten ons in deze context voorbereiden om twee uitdagingen het hoofd te bieden: de ontwikkeling van nieuwe havenzones en de aantrekking van nieuw waterwegverkeer.”

Dit schetst dus de grote lijnen van de verschillende uitdagingen die ons de komende jaren en decennia te wachten staan.

De Autonome Haven van Luik, een onmisbaar economisch instrument voor de regio van Luik

De geschiedenis van de Autonome Haven van Luik leert ons dat de haven van bij de oprichting een instrument voor de regionale ontwikkeling is geweest. Een instrument dat de autoriteiten zich naderhand wisten eigen te maken om de nationale en internationale uitstraling van onze regio te verzekeren”, aldus Willy Demeyer, Voorzitter van de Raad van Bestuur en Burgemeester van de Stad Luik. “De 75e verjaardag van de Autonome Haven van Luik biedt ons dus de gelegenheid om het succes te vieren van een hele logistieke regio die uniek is op Europees vlak.”

Het Luikse havencomplex genereert vandaag meer dan 26.000 rechtstreekse en onrechtstreekse banen. Bovendien creëert de Autonome Haven van Luik een toegevoegde waarde die geraamd wordt op 2.694 miljoen euro per jaar (bron: Nationale Bank van België).

De heer Michel Firket, Gedelegeerd Bestuurder van de Autonome Haven van Luik, ziet het als volgt: “Het Luikse havencomplex stelt vandaag zowat 26.000 mensen te werk. In de praktijk wordt de toegevoegde waarde ondersteund dankzij verschillende Luikse firma’s, die met veel dynamisme dagelijks goederen laden en lossen. Verder spelen we een sleutelrol voor de bevoorrading van Wallonië en Luxemburg met olieproducten via onze oliehaven.”

2 grote feestelijke evenementen voor de 75e verjaardag van de Autonome Haven van Luik

Om zijn modern karakter en toekomstgerichtheid in de verf te zetten, viert de Autonome Haven van Luik zijn 75e verjaardag in 2012 het hele jaar lang. Twee grote evenementen staan op de agenda:

  1. Woensdag 20 juni 2012 in het Congrespaleis
    een conferentie “De Autonome Haven van Luik: burgerhaven van de toekomst” voor de sociaaleconomische sector en de sector van de havens en binnenhavens.
  2. Donderdag 20 september 2012 op de Esplanade Albert 1er (Port de Monsin) te 4020 Luik
    een licht- en geluidspektakel met vuurwerk op de Esplanade Albert 1er (Port de Monsin) te 4020 Luik.
    Voor elke smaak wat wils, met vrienden of familie, tal van manifestaties op de oevers van het Albertkanaal op 20 september. Mis deze afspraak niet!

De Autonome Haven van luik is…

de eerste Belgische binnenhaven en de derde Europese binnenhaven

een burgerhaven: die past in het kader van een ‘burgerlijke’ benadering. Om zich te positioneren als “burgerhaven” ontwikkelt de Autonome Haven van Luik verschillende initiatieven en verbindt de haven zich ertoe om een duurzaam beleid en meer vernieuwende strategieën te promoten. Als “Burgerhaven” verzekert de Autonome Haven van Luik zijn rol in dienst van de economie, mobiliteit en de maatschappij, met de integratie van de volgende punten in zijn stedelijke omgeving:

– de haven fungeert als verbindingspunt van de verschillende transportwijzen en de verschillende stromen

– de haven verzekert de distributie van goederen door innovatieve methodes.

een nuttige haven : elk jaar wordt meer dan 16 miljoen ton vervoerd over het water. Dat stemt overeen met jaarlijks ongeveer 800.000 vrachtwagens minder op de autowegen in de regio van Luik.

Enkele kerncijfers van de Autonome Haven van Luik

Personeelsbestand : 37 medewerkers
Omzet: 3,2 miljoen €
Verkeer : 21 miljoen ton (water-spoorweg-autowegen) waarvan 16 miljoen (waterwegen)
1 overdekte havenarm
2 containerterminals (containerpendels georganiseerd naar Antwerpen, Rotterdam en Zeebrugge vanuit Luik Container Terminal)
370 hectare havengebied in de regio van Luik
120 ondernemingen
11.000 rechtstreeks en 16.000 onrechtstreekse banen
56 miljoen consumenten in een straal van 250 kilometer
60% van de koopkracht in een straal van 500 kilometer

Bibliografische referentie

Robert-Armand PLANCHAR, eredirecteur van de Autonome Haven van Luik,
75ème anniversaire du Port autonome de Liège. Un canal et trois hommes (1936 – 2011)”, uitgeverij CEFAL, 2011.

Dit werk vertelt de geschiedenis van de Autonome Haven van Luik en brengt een eerbetoon aan drie personen: Alexandre Delmer, Georges Truffaut en François Driesen: 3 grote namen die het Luikse havenlandschap hebben gemodelleerd en het grote succes van de Luikse haven hebben mogelijk gemaakt.

Dit werk bespreekt nauwkeurig de verschillende politieke en sociaaleconomische demarches van de aanleg van het Albertkanaal, een essentieel en onmisbaar element voor de hele economie van het Luikse havengebied. Daarnaast blijkt uit dit werk ook hoe belangrijk de Autonome Haven van Luik in economisch opzicht is voor de regio van Luik.

Informatie

Hélène Thiébaut
Service Communication

PORT AUTONOME DE LIEGE
Quai de Maestricht, 14
B - 4000 Liège
TEL + 32 4 232 97 85
FAX + 32 4 223 11 09
h.thiebaut@portdeliege.be

www.portdeliege.be

maison-du-port-2-1953-PAL

maison-du-port-1953-PAL

port-de-monsin-darse-sud-1948-PAL


TOP