De Autonome Haven van Luik sluit een Intentieverklaring met de Haven van Rotterdam

29 feb 2012
PERSBERICHT
 
Luik, 29 februari 2012
 
De Autonome Haven van Luik sluit een Intentieverklaring met de Haven van Rotterdam
 
Ter gelegenheid van het bezoek aan de Haven van Rotterdam van Mijnheer de Minister-President van de Waalse regering Rudy Demotte op dinsdag 28 februari jl., hebben de Haven van Rotterdam en de Autonome Haven van Luik een « Intentieverklaring » gesloten. Het doel is om de efficiëntie van de logistieke keten tussen de Rotterdamse haven en het Luikse havencomplex te verbeteren en de competitiviteit van de economie binnen beide havens te verhogen.
 
De voorwaarden van deze « Intentieverklaring » zijn bedoeld om de binnenvaart- en spoorverbindingen te optimaliseren tussen de Haven van Rotterdam en de Haven van Luik voor het vervoer van droge bulk (dry bulk) en containers, en dit om de economische activiteit van de twee havens te versterken. De Haven van Rotterdam en de Autonome Haven van Luik zijn van plan om samen de verschillende mogelijkheden voor een verbeterde logistiek te onderzoeken en te implementeren teneinde de doorvoer van goederen in de havens te optimaliseren en het investeringsklimaat te versterken. Tot slot hebben de Havens van Rotterdam en Luik het voornemen om gemeenschappelijke maatregelen door te voeren die bijdragen aan de verduurzaming van haven, industrie en transport. Bij de intentieverklaring wordt ook gedacht aan het elkaar bijstaan met kennis en mogelijkheden inzake de verwerking en opslag van baggersediment, welke vrij komt bij het aanpassen van de waterwegen in Wallonië.
 
Luik ligt in het hart van Europa, in het hinterland van de Noordzeehavens, waaronder Antwerpen en Rotterdam. Door de toename van het verkeer (meer bepaald containerschepen) zijn deze grote zeehavens verplicht om zich meer naar het binnenland en de waterweginfrastructuur te richten. Daarom wilde de Autonome Haven van Luik in de strategie die ze heeft ontwikkeld om zich te positioneren als een haven gelegen in het natuurlijke hinterland van de Noordzeehavens, haar samenwerking met de Haven van Rotterdam uiteraard versterken.
 
We benadrukken dat de Haven van Luik, die reeds een samenwerkingsverband sloot met de Haven van Antwerpen (Economisch Samenwerkingsverband Trilogiport) voor de ontwikkeling en commercialisatie van Trilogiport, alsook een Memorandum of Understanding, van plan is haar positie als natuurlijk hinterland van de grote Noordzeehavens te versterken.
 
Emile-Louis Bertrand, Directeur-generaal van de Autonome Haven van Luik verklaarde hierover: « Als belangrijke elementen in de groeiende toename van het wereldwijde verkeer (meer bepaald het containervervoer), zijn de binnenhavens onmisbare spelers geworden in de logistieke ketens. Omdat ze een ideaal gelegen havengebied is in het natuurlijke hinterland van de Rotterdamse haven, vormt de Haven van Luik een logistieke draaischijf voor de distributie van goederen, meer bepaald in containers, niet alleen in België, maar ook in heel Europa. »
 
Voor Willy Demeyer, Voorzitter van de Autonome Haven, « past dit akkoord in de geest van de relaties die Luik en Rotterdam onderhouden sinds de jumelage tussen de twee Steden in 1958, het jaar waarin de Verdragen van Rome tot oprichting van de Economische en Europese Gemeenschap, in voege traden. Dit is een uitgelezen kans om dit historische partnerschap voort te zetten ».
 
Momenteel zijn de Havens van Luik en Rotterdam twee logistieke spelers van doorslaggevend belang op Europees niveau, de eerste voor de binnenvaart en de tweede voor de zeevaart.
 
 
 
 

 

Nota voor de redactie

De Haven van Luik, 1e Belgische en 3e Europese binnenhaven, is verbonden met de Haven van Rotterdam via het Albertkanaal en de Schelde op slechts 20 uur varen. Met meer dan 100 ondernemingen ingeplant op haar verschillende vestigingen vertegenwoordigt de haven van Luik 26.000 directe en indirecte banen, en is ze goed voor een jaarlijks verkeer van meer dan 21 miljoen ton (alle transportwijzen samen). Het verkeer tussen Luik en Rotterdam bestaat vooral uit metaalertsen en aardolieproducten (import) en diverse goederen zoals graan, hout, chemische producten, .. (export). We benadrukken dat de Haven van Rotterdam de belangrijkste invoerhaven is van grondstoffen voor de Luikse staalindustrie. Als zeehaven neemt de Haven van Rotterdam de eerste plaats in Europa in. 

 

Voor nadere inlichtingen:

Hélène Thiébaut
Attaché - Communicatie
Autonome Haven van Luik
Quai de Maestricht, 14 - B - 4000 Luik
Tel.: + 32 4 232 97 85 - Fax: + 32 4 223 11 09
Mail :
h.thiebaut@portdeliege.be
Website:
www.portdeliege.be

 


TOP