De Autonome Haven van Luik sluit een « Memorandum of Understanding » met de haven van Antwerpen

07 sep 2011
PERSBERICHT
 
Luik, 6 september 2011
 
De Autonome Haven van Luik sluit een « Memorandum of Understanding »
met de Haven van Antwerpen
 
Ter gelegenheid van het bezoek aan de Kamer van Koophandel van Antwerpen van Mijnheer de Minister-President van de Waalse Regering Rudy Demotte op dinsdag 6 september jl., hebben de Antwerpse Haven en de Autonome Haven van Luik een Memorandum of Understanding (protocolakkoord) gesloten.
 
De Autonome Haven van Luik heeft historische en intense banden met de Haven van Antwerpen, welke in 2006 nog versterkt werden in het kader van het Economisch Samenwerkingsverband Trilogiport (ESV tussen de Antwerpse Havenautoriteit, de Autonome Haven van Luik en SPI+) voor de ontwikkeling en de commercialisatie van het multimodale platform Liège Trilogiport. 
 
De inhoud van dit protocolakkoord (dat in de lijn ligt van het ESV) heeft tot doel de logistieke keten tussen Luik en Antwerpen te optimaliseren, namelijk door rechtstreekse contacten te organiseren tussen de Haven van Antwerpen en de verladers en expediteurs uit de Luikse regio. Dit akkoord biedt de Autonome Haven van Luik ook de mogelijkheid deel te nemen aan bepaalde projecten van de Antwerpse Haven (nieuwe technologieën, informatieoverdracht…) die zouden kunnen worden gebruikt door de concessiehouders van de Haven van Luik. Tenslotte omhelst dit akkoord ook het opzetten van gemeenschappelijke communicatieacties over verschillende aspecten van deze samenwerking.
 
De versterking van de efficiëntie van de logistieke keten tussen de Scheldehaven en het Luikse havencomplex beoogt een grotere competitiviteit van de economie binnen beide havens.
 
De versteviging van de banden tussen de haven van Antwerpen en haar hinterland is van essentieel belang. Een logistieke hub (platform) zoals deze van Luik is een belangrijke factor voor het succes van de Haven van Antwerpen die er alle baat bij heeft haar verbindingen met haar natuurlijke hinterland te optimaliseren. Ter gelegenheid van de ondertekening van dit protocolakkoord verklaarde Mijnheer Emile-Louis Bertrand, Directeur-generaal van de Autonome Haven van Luik: « de Haven van Luik, ideaal gelegen in het natuurlijke hinterland van de Haven van Antwerpen (slechts op 14u varen) bevestigt ontegensprekelijk haar positie van 1ste Europese logistieke regio (studie van Cushman & Wakefield) voor de verdeling van goederen, onder andere in containers, in Europa. Dit akkoord bevestigt ook al het belang van de binnenhavens voor de grote zeehavens. Ik verheug mij erop om deze intense samenwerking met de Antwerpse havenautoriteiten te mogen voortzetten.»
 
Nota voor de redactie
De Haven van Antwerpen, 2de Europese haven en 11de wereldhaven, geniet van een bevoorrechte positie in Europa. In 2010 transiteerden 178 miljoen ton goederen door de eerste Belgische zeehaven (8 miljoen TEU’s).
 
De Haven van Luik, 1ste Belgische en 3de Europese binnenhaven, is verbonden met de Haven van Antwerpen via het Albertkanaal, de «snelweg voor de scheepvaart». Met meer dan 100 ondernemingen ingeplant op haar verschillende vestigingen vertegenwoordigt de haven van Luik 26.000 banen en is goed voor een jaarlijks verkeer van meer dan 21 miljoen ton (alle transportwijzen samen).
 
Voor nadere inlichtingen:
Hélène Thiébaut, Attaché - Communicatie 
Autonome Haven van Luik, Quai de Maestricht, 14 - B - 4000 Luik
Tel.: + 32 4 232 97 85 - Fax: + 32 4 223 11 09 Mail :
h.thiebaut@portdeliege.be Website: www.portdeliege.be

TOP