Stijging van 7% van het vrachtvervoer (water – spoor - weg) in het eerste semester 2011

29 aug 2011
Luik, op 24 augustus 2011
 
Persbericht
 
 
Stijging van 7% van het vrachtvervoer (water – spoor - weg) in het eerste semester 2011 in de autonome Haven van Luik
 
De autonome Haven van Luik registreerde een globaal goederenvervoer (water-spoor-weg) van 11.319.587 ton in het eerste semester, hetzij een stijging met 771.875 ton (+7%) in verhouding tot het eerste semester van verleden jaar.
 
Het vrachtvervoer via het water in de autonome Haven van Luik heeft en belangrijke groei gekend in het eerste semester van 2011: 8.172.928 ton goederen werden overgeladen in de eerste 6 maanden, hetgeen overeenkomt met een vermeerdering van 810.926 ton (+ 11%) in verhouding tot het eerste semester van 2010. Deze opmerkelijke verhoging is vooral te wijten aan de invoer van ertsen voor de hoogoven van ArcelorMittal te Ougrée (+430.000 ton) en van landbouwproducten voor BioWanze (+ 170.000 ton). De winningsindustrie (Dumont Wautier, Carmeuse..) vervolledigen deze positieve cijfers met melding van een verhoging van de uitvoer van producten uit de ontginningen van ongeveer 200.000 ton.
 
Het containervervoer staat op 13.760 T.E.U. (Twenty-foot Equivalent Units) die opgeslagen geweest zijn in onze beide containerterminals (Liege Container Terminal te Renory en Trilogiport Terminal te Monsin), hetzij + 4.873 units, hetzij een veelzeggende progressie van 55% in verhouding tot het eerste semester van het jaar 2010). Deze verhoging van het containervervoer komt voort uit de goede werking van het geheel van de regelmatige lijnen als ingezet door de concessiehouders van de autonome Haven van Luik en van hun nieuwe commerciële dynamiek.
 
Het wegtransport kent, met 2.134.804 ton, een aanwas van 39.369 ton, hetzij +2 % in verhouding tot het eerste semester van jaar 2010.
 
In vergelijking met het eerste semester van 2010, vertoont het vervoer per spoor een lichte achteruitgang van 7%. Het vervoer per spoor bedroeg alzo 1.011855 ton opgeslagen goederen in de loop van het eerste semester van 2011, hetzij een terugval van 78.420 ton. De recente prijsverhogingen van de geïsoleerde wagon en de moeilijkheden als verbonden aan de dienst van de dienstverleners voor de spoorwegen, verklaren deze terugval.
 
Volgens Emile-Louis Bertrand, Directeur generaal van de autonome Haven van Luik, « heeft de havenactiviteit van Luik voordeel gehaald uit het dynamisch heropleven van het internationaal maritiem vervoer en van het binnenvaartvervoer, sedert 2010. »
 
Aangaande de perspectieven voor het tweede semester, vervolgt Emile-Louis Bertrand : « De perspectieven zijn minder zeker voor het tweede semester, met in het vooruitzicht een voorzien terugval van de activiteit ingevolge een nieuwe algemene vertraging van de economische activiteit en vooral ingevolge de sluiting van de hoogoven van ArcelorMittal, voorzien voor het einde van het jaar. Voor de autonome Haven van Luik, is het rechtstreeks gevolg van deze sluiting het rechtstreeks verlies van de invoer van ijzerertsen. Dit stopzetten brengt eveneens het stopzetten met zich mee van de activiteiten in de cokesfabriek en staalfabriek van Chertal. Enkel de walserij zal blijven werken, waar de plakken voorzien worden door Arcelor-Mittal Dunkerque. »
 
 
Voor verdere inlichtingen :
Hélène Thiébaut, Attachée - Communication 
Autonome Haven van Luik, Quai de Maestricht, 14 - B - 4000 Luik –Liège-
Tel.: + 32 4 232 97 85 - Fax: + 32 4 223 11 09 Mail : h.thiebaut@portdeliege.be Site Internet: www.portdeliege.be

TOP