Waterverkeer in de Autonome Haven van Luik:opnieuw een stijging!

25 aug 2010
Luik, 25 augustus 2010
 
Persbericht
 
 
 
Waterverkeer in de Autonome Haven van Luik:
opnieuw een stijging!
 
Het waterverkeer in de Autonome Haven van Luik was in dit eerste semester goed voor 7.362.002 ton, dat is 1.188.324 ton of 19% meer dan in dezelfde periode van 2009! Deze groei is niet enkel toe te schrijven aan het dynamisme van de privéconcessiehouders van de Haven van Luik, maar ook aan een sterkere promotie, nieuw verkeer en een ambitieus investeringsbeleid van de Haven van Luik. Die verschillende elementen werpen nu duidelijk hun vruchten af.
 
Het eerste semester werd gemarkeerd door de stijging van de import van mineralen en kolen
(+ 400.000 ton) voor de bevoorrading van de hoogoven van Ougrée, die begin 2010 heropgestart werd, evenals door een heropleving van de ijzer- en staalexport (+ 150.000 ton).
De Autonome Haven van Luik heeft in de loop van dit eerste semester ook een flinke stijging van de groeveproducten geregistreerd (+350.000 ton) aan de poorten van Engis en Hermalle-sous-Huy. Er werd ook een stijging van de import van landbouwproducten en van de export van biobrandstoffen gegenereerd in Statte (+ 140.000 ton) door Biowanze.
 
Hierbij dient opgemerkt dat de nieuwe openbare haven van Lixhe, een van de 31 zones die worden beheerd door de Autonome Haven van Luik, nieuw verkeer genereert en in het eerste semester zijn eerste tonnen heeft geleverd (+ 50.000 ton) aan de ovens van de cementfabriek CBR.
 
Ook de goederen die in container worden vervoerd, kenden een gevoelige heropleving, met 8.887 TEU[1] verwerkt (waterweg), ofwel een stijging met 1.082 eenheden (+ 14%).
 
De Autonome Haven van Luik is tevreden met dit semestriële resultaat van meer dan 7 miljoen ton waterverkeer. Volgens Emile-Louis Bertrand, waarnemend Algemeen Directeur van de Autonome Haven van Luik, “werd het eerste semester van dit jaar gemarkeerd door een sterke heropleving van het verkeer, wat ons uiteraard verheugt. Tijdens de crisis is de Autonome Haven van Luik, de grootste Belgische binnenhaven en de op twee na grootste binnenhaven van Europa, blijven investeren, waardoor ze kon anticiperen op de stijging van de vraag die we vandaag zien. Deze grote overheidsinvesteringen werpen nu dus duidelijk hun vruchten af.”
 
Tot slot merken we op dat 2010 met deze gedeeltelijke tonnenmaten het op twee na beste jaar is in de geschiedenis van de Autonome Haven van Luik, na 2007 (7.713.429 ton) en 2008 (8.044.703 ton) die als “recordjaren” geboekstaafd staan.
 
Volgens een recente studie van de Nationale Bank van België in verband met het economische belang van het Luikse havencomplex tijdens het “recordjaar” 2008, is het aantal banen gecreëerd door de Luikse havenactiviteiten gestegen tot 11.639 rechtstreekse banen (+1,7% in vergelijking met 2007) en 17.399 onrechtstreekse banen (+4,8% in vergelijking met 2007). Ook de toegevoegde waarde kende een stijging met 10% in vergelijking met 2007 en is van 2.626 miljoen euro in 2007 gestegen tot 2.888,7 miljoen euro in 2008.
Verschillende bemoedigende vaststellingen die de Autonome Haven van Luik aansporen om de komende jaren een ambitieus investeringsbeleid voort te zetten met als doelstelling te blijven bijdragen tot de economische herstructurering van de provincie Luik (volgens de studies van de Nationale Bank van België is de Autonome Haven van Luik goed voor 12.000 rechtstreekse en 16.000 onrechtstreekse banen). In die optiek zou het containertransport de komende jaren de belangrijkste bron van groei van het fluvio-maritieme transport zijn, met name dankzij de ontwikkeling van het multimodale platform ‘Liège Trilogiport’. Hoofddoel van de strategie die de Autonome Haven van Luik ontwikkelt, is om de haven van Luik meer te positioneren als een achterhaven in het natuurlijk hinterland van Antwerpen, Zeebrugge, Rotterdam en Duinkerke, zodat Luik meer dan ooit een draaischijf wordt voor de Europese logistiek over water.
 
 
Voor meer informatie:
Hélène Thiébaut, Attachee - Communicatie  
Port autonome de Liège, Quai de Maestricht, 14 - B - 4000 Luik
Tel.: + 32 4 232 97 85 - Fax: + 32 4 223 11 09 E-mail:
h.thiebaut@portdeliege.be  Website: www.portdeliege.be


[1] TEU = Twenty Foot Equivalent Unit: een eenheidsmaat voor containers, die zowel containers van 20 voet als containers van 40 voet omvat.

TOP