Carrières et Fours à Chaux DUMONT WAUTIER

Havengebied : Hermalle-sous-Huy
Activiteiten : Produits carriers


Infos

La Mallieue 95
4470 Saint-Georges-Sur Meuse BE

+32 4 275 85 14
+32 4 275 84 12
http://www.lhoist.com
Delphine DIDIER
delphine.didier@lhoist.com

CARRIERES ET FOURS A CHAUX DUMONT WAUTIER

 

De N.V. Carrières et Fours à Chaux Dumont-Wautier maakt deel uit van de groep Lhoist, één van de grootste producenten ter wereld van kalk en dolomiet, voor de industrie, de landbouw en het milieu.

Lhoist is één van de grootste producenten ter wereld van kalk en dolomiet. Lhoist is een privé-onderneming die zich ontwikkeld heeft tijdens de vorige eeuw om tegenwoordig één van de grootste producenten ter wereld van kalk en dolomiet te worden. Lhoist telt 90 productievestigingen over 22 landen. De activiteiten van Lhoist spreiden zich over gans Europa, van het zuiden van Spanje tot het noorden van Scandinavië en van het Verenigd Koninkrijk tot in Polen. In Amerika spreidt het bedrijf zich uit tot in Canada, de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië. Kalk wordt vaak beschouwd als één van de meest polyvalente producten : het heeft toepassingen in zeer talrijke industriële sectoren. Onze Groep bedient duizenden klanten die onder andere deel uit maken van de sectoren van het milieu, bouw, weg- en waterbouw, chemie, staal, landbouw, papier en glas. De bevoorrading van een groot aantal van onze nationale en internationale klanten gebeurt, voor onze ganse gamma kalk- en dolomietproducten, steeds over de zee of de waterweg, om zodoende onze wegen en snelwegen te ontlasten. In het Maasbekken verzendt onze productievestiging van Marche-les-Dames elk jaar grote volumes stenen naar onze kalkovens te Saint-Georges-sur-Meuse. Sinds de herfst 2004 werd deze goederenstroom toevertrouwd aan het vervoer over de waterweg. Voor de Groep LHOIST vertegenwoordigt de keuze van het vervoer over de waterweg elk jaar een vermindering van het aantal vrachtwagenbewegingen tussen beide vestigingen met meer dan 50.000. Deze keuze van deze verantwoorde vervoerwijze leverde voor de Groep LHOIST de speciale prijs op uitgereikt ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de Dienst voor Promotie der Waterwegen in 2005. Lhoist past dit beleid van modaal overgang van de weg naar de waterweg resoluut toe omwille van de impact ervan op het milieu (vermindering van de milieuhinder, van de stoffen, van gasuitstoten met broeikaseffect), op de mobiliteit en op de veiligheid. Voor de Groep LHOIST biedt de waterweg, net zoals voor haar klanten, een strategisch concurrentievoordeel : haar verzendingen worden op lange termijn veilig gesteld, omwille van de grote capaciteitsreserve waarover ze tegenwoordig beschikt ». Daarenboven vloeit deze reflectie voort uit een verantwoorde maatschappelijke keuze omdat het « Milieubeheer een beslissende factor is van de duurzame ontwikkeling van de Groep LHOIST. »

 

TOP