Een stukje geschiedenis

Luik, dochter van de Maas…

 

De Maas is altijd de ruggengraat geweest van de geboorte en de ontwikkeling van de Luikse regio.

Hoewel de uitbating van het Luikse havencomplex onder zijn huidige vorm nogal recent is, heeft het vervoer per schip van en naar de Vurige Stede een meer dan duizendjarig bestaan. In de 10de eeuw wisselde Luik inderdaad reeds goederen uit met Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Luik ontving toen via de Maas de meest waardevolle producten uit deze tijd : de wijnen uit de Elzas en andere Franse wijnen, Oosterse kruiden, luxueuze tapijten, Byzantijnse stoffen ; anderzijds vonden de lokale producten ook hun weg over de rivier: pelswerk, stenen, leisteen, granen, wol, lakens, stukken uit messing.

 

Luik is dan ook te allen tijde een belangrijk scheepvaartcentrum geweest ! De scheepvaartverbindingen geboden door de Maas maakten van deze rivier een sterk aantrekkingselement. Ze hebben ruimschoots bijgedragen tot de welvaart van het Prinsdom Luik, en hebben het leven van de inwoners van de Stede sterk beïnvloed. Zo heeft de rivier – vanuit de heuvels rond Hoei tot in de Lage Maas, langs de Vurige Stede – van het Prinsdom door de eeuwen heen een plaats van ontmoetingen en uitwisselingen gemaakt.

In 1850 beschikte Luik niet over een haven die naam waard, noch over enige opslag- of behandelingsplaats. Enkel konden hier en daar de schepen langs de oevers aanleggen en overschepen. Vele werken zijn sinds dan op de Maas uitgevoerd, maar het beheer van het geheel van de Luikse haventerreinen, kaaien en oevers bleef onsamenhangend.

In 1937 richt de Staat de Autonome Haven van Luik op en vertrouwt haar het beheer van verschillende openbare havens toe.

In 1939 wordt het Albertkanaal ingewijd ter gelegenheid van de internationale tentoonstelling van het Water. De scheepvaart over de Maas, toen beperkt tot 600 ton, wordt opgetrokken tot 2.000 ton, waardoor Luik in staat wordt niet enkel Antwerpen en de Noordzee te bedienen, maar ook Rotterdam.

Reeds in 1964 worden meer dan vijf miljoen ton overgeslagen in de openbare havens!

In 1969 wordt de havenzone uitgebaat door de Autonome Haven van Luik uitgebreid tot de ganse Luikse industriële regio, dit is van stroomopwaarts Luik, tot in Wezet. Zo wordt de uitgebate ruimte verdubbeld, van 20 tot meer dan 40 km. Als rechtstreeks gevolg van deze uitbreiding bereikt het verkeer 17,7 miljoen ton.

Gezien de ontwikkeling van de technieken en van de eisen van de gebruikers van de waterweg heeft de Autonome Haven in de jongste decennia meerdere infrastructuren aangelegd, zoals :

In 1976 wordt een roll-on/roll-off kaai gebouwd in de haven van Seraing.

In 1982 wordt de overdekte havenarm van île Monsin ingewijd.

Reeds in 1984 ontwikkelt de Autonome Haven van Luik, in samenwerking met de Industriële vennootschap van Renory, de haven van Renory en creëert een trimodaal platform met containerterminal.

In de loop van de jongste twee decennia zijn een hele reeks aanpassingen uitgevoerd (beheer van nieuwe havenzones, nieuwe pontons en catways op de Jachthaven, bouw van een nieuwe « Capitainerie » op de Jachthaven, enz).

© Ville de Liège - Alain Boos
 
Tegenwoordig kent het Luikse havencomplex – derde Europese binnenhaven – met een jaarlijks verkeer van meer dan 18 miljoen ton, sinds meerdere jaren een constante groei. Aan ontwikkelingsprojecten ontbreekt het niet. Recent werd het beheer van een uitzonderlijke zone van 120 ha gelegen langs het Albertkanaal te Hermalle-sous-Argenteau toevertrouwd aan de Autonome Haven van Luik. Dit toekomstige multimodale platform, genaamd Liège Trilogiport, zal integraal worden gewijd aan de logistiek en zal worden uitgerust met een containerterminal met een oppervlakte van vijftien hectaren. Dit platform moet in de nabije toekomst een waar « logistiek dorp » worden in het hart van Europa.
 

De Autonome Haven van Luik telt tegenwoordig 32 havenzones gespreid langs de Maas en het Albertkanaal, samen goed voor een oppervlakte van 370 hectaren terreinen ter beschikking gesteld van de gebruikers van de waterweg.

TOP