Studie Nationale Bank van België

Economisch belang van de Belgische havens: Vlaamse zeehavens en Luiks havencomplex – verslag (Claude Mathys, Nationale Bank van België)

De Nationale Bank van België publiceert jaarlijks een bijwerking van de studie over het economisch belang van de Vlaamse zeehavens en van het Luikse havencomplex.

Twee aspecten van de economische impact van de sector worden op de voorgrond geplaatst: de rechtstreekse effecten enerzijds en de onrechtstreekse effecten anderzijds. De eerste slaan op de activiteit voortvloeiend uit de inplanting van de maritieme en niet-maritieme takken binnen de havens of in de rechtstreekse omgeving ervan, terwijl de tweede betrekking hebben tot de toegevoegde waarde en de tewerkstelling gegenereerd stroomopwaarts deze takken, bij de in België gevestigde leveranciers en onderaannemers.

Deze studie is beschikbaar op de website www.nbb.be onder de noemer « Working Paper Document » voor het jongste beschikbare jaar.

TOP