Raad van Bestuur

Deze instelling wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarin vertegenwoordigers zetelen van :

  • De Stad Luik;
  • Het Waalse Gewest.

Onder het voorzitterschap van rechtswege van Mijnheer de Burgmeester van de Stad Luik, Willy DEMEYER, wordt de PAL beheerd door een Raad van Bestuur bestaande uit tien leden die elk een zesjarig mandaat uitzitten. De mandaten zijn voor de helft om de drie jaar verlengbaar.

Twee commissarissen van de Waalse Regering en één commissaris van de Stad Luik zijn belast met de controle.

De directeur-generaal van de Autonome Haven van Luik neemt de rol van secretaris van de Raad van Bestuur op zich en zorgt voor het dagelijkse bestuur van de PAL alsook voor de uitvoering van de beslissingen genomen door de raad van bestuur.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld :

Voorzitter

Willy DEMEYER

Vicepresident

Marc GILLIQUET  

Bestuurders

Grégory BENVEGNA
Arnaud DEWEZ
Quentin le BUSSY
Julien LENZINI
Louis MARAITE
Jean-Claude PHLYPO
Mehdi SALHI
Mélissa TREVISAN
Corinne WEGIMONT

Commissarissen

Stéphane LEFEBVRE
Dominique PERRIN
Philippe ROUSSELLE

TOP