Raad van Bestuur

Deze instelling wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarin vertegenwoordigers zetelen van :

  • De Stad Luik;
  • Het Waalse Gewest.

Onder het voorzitterschap van rechtswege van Mijnheer de Burgmeester van de Stad Luik, Willy DEMEYER, wordt de PAL beheerd door een Raad van Bestuur bestaande uit tien leden die elk een zesjarig mandaat uitzitten. De mandaten zijn voor de helft om de drie jaar verlengbaar.

Twee commissarissen van de Waalse Regering en één commissaris van de Stad Luik zijn belast met de controle.

De directeur-generaal van de Autonome Haven van Luik neemt de rol van secretaris van de Raad van Bestuur op zich en zorgt voor het dagelijkse bestuur van de PAL alsook voor de uitvoering van de beslissingen genomen door de raad van bestuur.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld :

Voorzitter

Willy DEMEYER Burgemeester van de Stad Luik

Vicepresident

Marc GILLIQUET  

Afgevaardigd bestuurder

Michel FIRKET Schepen van de Stad Luik (finance, mobiliteit,
tourisme en Patrimonium van Luik)

Bestuurders

Mehmet AYDOGDU Gemeenteraadslid van de Stad Luik
Arnaud DEWEZ Schepen van Dalhem
Julien LENZINI
Louis MARAITE Gemeenteraadslid van de Stad Luik
Jean-Claude PHLYPO
Sarah SCHLITZ Gemeenteradslid van de Stad Luik
Sophie THEMONT Schepen van het Gemeente Flémalle
Mélissa TREVISAN Gemeenteraadslid van de Stad Seraing
Corinne WEGIMONT Gemeenteraadslid van de Stad Luik

Commissarissen

Adrien VIJGEN Commissaire - Waalse Regering
Stéphane LEFEBVRE Commissaire - Waalse Regering
Philippe ROUSSELLE Gemeentesecretaris van de Stad Luik

TOP