Vragen / Antwoorden

U vindt hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen. Als u het antwoord op uw vraag niet vindt, aarzel niet met ons contact op te nemen door gebruik te maken van het formulier onder de afdeling « Contacteer ons ».


PAL

Wat is de Autonome Haven van Luik ?
Waaruit bestaan de opdrachten van de Autonome Haven van Luik ?
Welke zijn de troeven van de Autonome Haven van Luik ?
Wat is de inzet voor het milieu?
Wie mag gebruik maken van een terrein van de Autonome Haven van Luik om er zijn bedrijf te vestigen ?
Welke zijn de te vervullen modaliteiten om gebruik te maken van een terrein van de Autonome Haven van Luik ?
Tot wie moet ik mij richten om inlichtingen te verkrijgen over de vrije terreinen beheerd door de Autonome Haven van Luik ?
Welke zijn de verschillende types contracten ?
Wat is een jachthaven ?
Welke zijn de openingsuren van de sluizen ?
Hoe contact opnemen met de sluizen ?
Hoeveel bedragen de scheepvaartrechten in Wallonië ?
Waar kan ik inlichtingen verkrijgen m.b.t. het vinden van een plaats om er mijn woonaak te installeren ?
Hoe gebeurt de inschrijving van een boot ?
Wat is een aak?
Wat is een duwboot ?
Wat is een duwbak ?
Wat is een dars (havenarm) ?
Wat is een « twintig voet equivalent » (TEU) ?

WATERTOERISME

Waar kan men terecht voor een "cruise" op de Maas ?
Is een vaarbewijs nodig om te varen in Wallonië ?
Moet ik mijn boot inschrijven, en zo ja, waar ?
Moet een vignet worden aangevraagd om in Wallonië te varen ?
Waar kan ik een boot op het water zetten ?
Wat kan ik als brandstof gebruiken voor mijn boot ?


Wat is de Autonome Haven van Luik ?


Eerste Belgische en derde Europese binnenhaven, de Autonome Haven van Luik, een instelling van openbare nut, verzekert het beheer van 33 havenzones gelegen langs de Maas en het Albertkanaal, samen goed voor een totale oppervlakte van 382 hectaren.

Waaruit bestaan de opdrachten van de Autonome Haven van Luik ?


De PAL zorgt voor het beheer, de inrichting, de uitrusting en de commercialisering van haar havenzones om ze ter beschikking te stellen van investeerders.

Welke zijn de troeven van de Autonome Haven van Luik ?


Opmerkelijk gelegen in het hart van het binnenwaternetwerk van de Rijn – Schelde – Maas (20.000 km) heeft de Haven van Luik het geluk te beschikken over drie toegangen tot de zee:
 • het Albertkanaal dat Luik verbindt met Antwerpen – tweede Europese haven – en met Rotterdam, eerste Europese haven en derde haven op wereldvlak;
 • de Maas en het Julianakanaal die toegang bieden tot Rotterdam;
 • de Oost-West as die toegang biedt tot Duinkerke.
De Haven van Luik is bijzonder goed uitgerust (overdekte havenarm met een oppervlakte van één hectare, containerterminal, ro-ro kaai,…) voor het laden, lossen, opslaan en behandelen van alle types producten.

De PAL is een hoofdspeler in de Luikse economie en in de duurzame ontwikkeling.

Wat is de inzet voor het milieu?


Weinig geluidshinder, betrouwbaar en zuinig in energieverbruik, het vervoer over de waterweg kan een pertinent alternatief bieden voor de files in de steden en voor de milieugebonden inzetten.

In deze tijden van jacht op de energieverspilling en van verstopping van onze wegennetwerken lijkt het vervoer over de waterweg (en de zee) dus een uitstekende oplossing te zijn.

Wist u bijvoorbeeld dat een duwbak tussen 30 en 50 vrachtwagens kan bevatten ?

Wie mag gebruik maken van een terrein van de Autonome Haven van Luik om er zijn bedrijf te vestigen ?


Elke investeerder die de goedkeuring krijgt van de Raad van Bestuur van de Autonome Haven van Luik.

Welke zijn de te vervullen modaliteiten om gebruik te maken van een terrein van de Autonome Haven van Luik ?


De ondernemingen of investeerders die zich wensen te vestigen op een terrein van de Autonome Haven van Luik moeten een project voorleggen aan de Autonome Haven van Luik waarin zijn opgenomen het bedrag der investeringen, de gecreëerde tewerkstelling, een voorspelling van de tonnages over de waterweg, enz.

Tot wie moet ik mij richten om inlichtingen te verkrijgen over de vrije terreinen beheerd door de Autonome Haven van Luik ?


Mw. Anne-Sylvie Lonnoy, Attaché bij de Economische en Commerciële Dienst,
Tel : +32 4 232 97 95
E-mail : as.lonnoy@portdeliege.be

Welke zijn de verschillende types contracten ?


Er bestaan drie types contracten die het recht geven de terreinen in bezit te nemen of de kaaimuren beheerd door de Autonome Haven van Luik te gebruiken :
 1. de concessieovereenkomst,
 2. de precaire vergunning,
 3. de vergunning om geïsoleerde operaties uit te voeren.

Wat is een jachthaven ?


Een jachthaven is een haven met toeristische roeping waar plezierboten een tijdelijke of permanente aanlegplaats kunnen vinden. De jachthaven van Luik, gelegen op een steeworp van het historisch centrum van de Vurige Stede biedt onder andere de volgende diensten aan : de verbinding met de watervoorziening, elektriciteit, volledige sanitaire installaties, telefoon, kabeltelevisie, openbare verlichting en parking. De Capitainerie biedt voortaan aan de pleziervaarders draadloze toegang tot het Internet aan (Wifi).

Voor meer info, gelieve de pagina gewijd aan de Jachthaven te raadplegen.

Welke zijn de openingsuren van de sluizen ?


De openingsuren van de sluizen schommelen naargelang de waterweg en het seizoen. Op de website van het Algemeen Bestuur van de Waterwegen van het Ministerie van Uitrusting en Vervoer is een samenvattende tabel van deze openingsuren te vinden. Adres van deze website : voies-hydrauliques.wallonie.be

Hoe contact opnemen met de sluizen ?


De telefoon en marifoonnummers van alle kunstwerken kunnen worden geraadpleegd op de website van het Algemeen Bestuur der Waterwegen van het MET op het volgende adres : voies-hydrauliques.wallonie.be

Hoeveel bedragen de scheepvaartrechten in Wallonië ?


Sinds 7 maart 2006 zijn de scheepvaartrechten afgelast voor het geheel van de waterwegen beheerd door het Waalse Gewest. De vaarvergunning (reisnummer) blijft echter verplicht om te mogen varen, en dit voor alle types boten, zowel voor de koopvaardijboten als voor de plezierboten, zelfs als geen kunstwerk wordt gebruikt. Voor meer details over de vaarvoorwaarden, raadpleeg de volgende pagina : voies-hydrauliques.wallonie.be

Waar kan ik inlichtingen verkrijgen m.b.t. het vinden van een plaats om er mijn woonaak te installeren ?


De Autonome Haven van Luik biedt geen aanlegplaatsen voor woonaken. De Directie voor de Scheepvaart D.252 (MET) zal u met veel plezier alle nuttige informatie verstrekken.

Adres : Canal de l'Ourthe, 9/1
4031 ANGLEUR
Tel. : +32 4 231 65 00
Fax : +32 4 231 65 71

Hoe gebeurt de inschrijving van een boot ?


De Autonome Haven van Luik zorgt niet voor de inschrijving van boden. Wij raden u aan contact op te nemen met de Federale Openbare Dienst Mobiliteit en Vervoer - Dienst Controle van de Scheepvaart

La Batte, 10, Bte 2
4000 Luik
Tel : +32 4 222 01 49
Fax : +32 4 220 02 13
Email : guichetunique.liege@mobilit.fgov.be

Wat is een aak?


Een aak is een boot met vlakke bodem aangepast voor het varen op rivieren en kanalen, voor het vervoer van goederen, gewoonlijk gedroogd, opgeslagen in een niet gespecialiseerd ruim.

Wat is een duwboot ?


Een duwboot is een boot uitgerust voor het duwen van duwbakken in konvooien. Het duwen is een transporttechniek op de waterweg afkomstig uit de Verenigde Staten.

Wat is een duwbak ?


Een duwbak is een niet gemotoriseerde vervoereenheid. Een duwbak beschikt over een open bak op zijn bovengedeelte voor het vervoer van bulkgoederen. Meerdere duwbakken aan elkaar gekoppeld vormen een konvooi. Verscheidene goederen, zoals wagens, containers, kolen, chemische producten, enz kunnen per duwbak worden vervoerd.

Bron : www.vnf.fr

Wat is een dars (havenarm) ?


Een dars is een rechthoekig havenbekken voornamelijk bestem om boten te laten aanmeren.

Wat is een « twintig voet equivalent » (TEU) ?


Een twintig voet equivalent (TEU) is een meeteenheid gelijk met de ruimte ingenomen door een standaard twintig voet container. Deze eenheid dient om de capaciteit van het containerschip of van de opslagruimte uit te drukken. Een 40 voet container is gelijk met twee TEU's.

TEU staat in het Engels voor ‘Twenty Equivalent Unit'.
Afmetingen : 6,20 m x 2,50 m x 2,50 m.

Waar kan men terecht voor een "cruise" op de Maas ?


Verscheidene cruises worden in de Luikse regio georganiseerd.

Voor meer info, gelieve de pagina te raadplegen gewijd aan deze cruises op de waterweg.

 • Is een vaarbewijs nodig om te varen in Wallonië ?
 • Moet ik mijn boot inschrijven, en zo ja, waar ?
 • Moet een vignet worden aangevraagd om in Wallonië te varen ?
 • Waar kan ik een boot op het water zetten ?
 • Wat kan ik als brandstof gebruiken voor mijn boot ?

De website van de Dienst voor de Promotie van de Waterwegen, niet enkel belast met de promotie van het goederenvervoer over de waterweg, maar ook met de promotie van de infrastructuren voor het watertoerisme, antwoordt op al deze vragen met betrekking tot het watertoerisme in Wallonië : www.opvn.be
TOP