Voorwaarden voor de installatie : drie mogelijkheden

1. De concessieovereenkomst :

 • van 10 tot 30 jaar ;
 • Investeringen uit te voeren op het in concessie gegeven goed;
 • Jaarlijks tonnage via de waterweg te garanderen :
  • 400 t/lm kaai/jaar voor de algemene goederen en schroot ;
  • 750 t/ lm kaai/jaar voor de goederen in bulk (kolen, zand, erts,...) ;
  • 600 t/ lm kaai/jaar voor gemengde operaties.

2. De precaire vergunning :

 • inbezitneming voor onbepaalde duur, gewoonlijk kort (6 maanden, 1 jaar, 2 jaar, ...) ;
 • vooropzeg, aan beide zijde : 1 maand ;
 • geen zware investering ;
 • zeer soepel systeem dat operaties van korte duur mogelijk maakt.

3. De vergunning voor geïsoleerde operaties :

 • vergunning voor één of meerder havenoperaties
  (laden/lossen of ook groupage / dégroupage, opslag) ;
 • herroepbaar, zeer beperkte duur.

Om de toelating binnen de benodigde termijn te kunnen verstrekken, vraagt de Autonome Haven van Luik om al deze informatie ten minste twee weken voor het begin van de beoogde terreinwerkzaamheden over te maken. Zie in het formulier.


Opmerkingen :

 1. Elke vaste constructie of installatie is onderworpen aan een vergunning af te leveren door de haven ;
 2. Urbanisme, brandweerdienst, commodo / incommodo ten laste van de klant/gebruiker.
TOP